• 1944

 • 1945

 • 1946

 • 1947

 • 1948

 • 1949

 • recent

Enter
slepen

Over ons

Stichting Memorial Center Akkers van Margraten

Deze website “Akkers van Margraten” maakt onderdeel uit van het website-domein van de Stichting Memorial Center Akkers van Margraten. De stichting stelt zich ten doel: “het leveren van bijdragen aan de bekendheid en de promotie van de Amerikaanse begraafplaats te Margraten door het levend houden van de herinnering aan de gevallen Amerikaanse soldaten, het aanzetten van bezoekers tot reflectie over de offers voor vrede en vrijheid en door de bezoekers aldus te stimuleren een bijdrage te leveren aan een verdraagzame en respectvolle samenleving”.

Project Akkers van Margraten

De website “Akkers van Margraten” is tot stand gekomen door een mondeling geschiedenis project (oral history) rondom het tot stand komen van de Amerikaanse begraafplaats en wat dit betekende voor de inwoners van Margraten en omgeving. Veranderde dit het dagelijkse leven en zo ja, hoe? Het vastleggen van verhalen (voornamelijk in het Limburgse dialect) bood een unieke kans deze geschiedenis voor toekomstige generaties te behouden. Het project “Akkers van Margraten” is een oral history initiatief geweest van Mieke Kirkels, Frans Roebroeks en Jo Purnot ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van de bevrijding van Zuid Limburg. Het project omvat:

 • de realisatie van het boek “Van boerenakker tot soldatenkerkhof”/”From farmland tot soldiers cemetery”;
 • de DVD “Akkers van Margraten” en
 • deze website gebaseerd op beide vorenstaande producties.

Over de totstandkoming van de begraafplaats is door het boek van Joseph Shomon, de Amerikaanse officier belast met de aanleg ervan, weliswaar het nodige bekend. Echter het betreft vooral militair-strategische aspecten en logistieke problemen vanuit Amerikaanse perspectief. In het project “Akkers van Margraten” is onderzocht wat de aanleg van de begraafplaats was én is op de gemeenschap van Margraten en omgeving.

Website domein stichting MCAM

Naast deze website “Akkers van Margraten” onderhoudt de stichting ook de websites Margraten.org en Black Liberators.

“Margraten.org”

“Margraten.org” is een portal dat verwijst naar alle vitale activiteiten rondom de begraafplaats. Daarnaast omvat het een memorial waarin een tiental archetypische verhalen zijn opgenomen van in Margraten begraven soldaten. Aan de hand van deze individuele verhalen wordt ook het grote verhaal van de 2e wereldoorlog belicht.

“Black Liberators”

De website belicht de rassenscheiding in het Amerikaanse leger ten tijde van de 2e Wereldoorlog. In deze website zijn verhalen van zwarte bevrijders en nazaten van zwarte bevrijders binnen de Limburgse gemeenschap opgenomen, die een beeld geven van het gesegregeerde Amerikaanse leger van toen. De aanleg van de Amerikaanse oorlogsbegraafplaats is grotendeels het (hand)werk geweest van onze zwarte bevrijders.

Het project “Blackliberators” is een initiatief van Mieke Kirkels ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de bevrijding van Zuid Limburg en omvat:

 • de boeken “Van Alabama tot Margraten” en “De kinderen van zwarte bevrijders”;
 • deze website en de daarin opgenomen “DIGI school”.
Alt text
Akkers van Margraten Loading...
Klik om het geluid te activeren